Members

Team Leader

Mariko Okada

Mariko Okada

Visiting researcher

Administration

 • Norie Takeuchi

Collaborators

Lab Alumni

 • Koichi Saeki, SOKENDAI
 • Kaoru Takahashi
 • Hanna Iribe,
 • Masaki Nomura, Kyoto University
 • Kaori Ide, Bayer
 • Takashi Nakakuki, Kyushu Institute of Technology
 • Ryoko Nakayama, Tsurumi University
 • Yoshimi Naruo, Novartis Pharma
 • Yuko Saeki, Nihon Loreal
 • Yuichi Shiraishi, The University of Tokyo
 • Takeshi Nagashima
 • Masao Ukai
 • Misato Nakamura
 • Kentaro Inoue, University of Miyazaki
 • Noriko Yumoto
 • Yuki Uchino
 • Sewon Ki

TeamPhoto20141114